X
 

Podatki o nepremičnini

 

Opis in namembnost

Apartmajsko naselje Residence predstavlja 7 stavb s po desetimi apartmaji, podzemnimi parkirnimi mesti, atriji, zunanjimi parkirnimi mesti in funkcionalnim zemljiščem. Nahaja se na ureditvenem območju naselja Lucija, kjer je predvidena namenska raba: turizem, oskrbne in storitvene dejavnosti. Apartmajsko naselje Residence je bilo zgrajeno v letu 2006, v letu 2007 pa je bilo izdano uporabno dovoljenje, ki opredeljuje namembnost objektov: 12111 – hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev. Apartmaji niso opredeljeni kot stanovanjski objekti (skladno s klasifikacijo 11 – Stanovanjske stavbe).

Etaža

Apartmaji v apartmajskem naselju Residence so etažno urejeni in se prodajajo kot posamezni deli. Vsakemu apartmaju pripada vsaj eno notranje parkirno mesto, posameznim apartmajem pa pripadajo tudi terase, atriji in zunanja parkirna mesta, kot je razvidno iz prikazov posameznih apartmajev.

Pogoji prodaje, davek (DPN ali DDV)

Apartmaji se prodajajo opremljeni in po načelu videno – kupljeno.

Objavljene cene apartmajev na tej spletni strani so neto cene, brez davka na dodano vrednost (DDV) ali davka na promet nepremičnin (DPN). V primeru, da je kupec vključen v sistem DDV v Republiki Sloveniji in ima pravico do odbitka celotnega DDV, se transakcija v zvezi z navedenimi nepremičninami obdavči po predpisani stopnji v skladu s prvim in drugim odstavkom 45. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1; Uradni list RS št. 117/2006 s spremembami), o čemer se bosta prodajalec in kupec pisno dogovorila v okviru prodajne pogodbe. Če se prodaja nepremičnine ne izvede z DDV, se plača DPN po stopnji 2 % od davčne osnove (prodajna cena nepremičnine). Plačnik DPN je kupec.

ŽELITE IZVEDETI VEČ

Kontaktirajte nas


Pokličite nas ob delavnikih med 8. in 16. uro na telefonsko številko 041 652 141 in se naročite na brezplačen ogled apartmaja. Lahko pa preprosto izpolnite vprašalnik.

Ekskluzivni prodajalec

Stoja Trade, d.o.o.

  • Dolenjska cesta 242c
    1000 Ljubljana, Slovenija
  • 041 652 141
  • zoran@stoja-trade.si